Nalazite se ovde: Zakonska zatezna kamata

Zakonska zatezna kamata

U PONUDI JE NOVA VERZIJA PROGRAMA "ZATEZNA KAMATA". KORISNICI KOJI SU ZAINTERESOVANI ZA RAD U NOVOJ APLIKACIJI, MOGU DA U NAREDNIH MESEC DANA BESPLATNO KORISTE PROBNU VERZIJU, A ONI KOJI BUDU ZAINTERESOVANI ZA DALJE KORIŠĆENJE APLIKACIJE NAKON ISTEKA PROBNOG PERIODA DOBIĆE PONUDU SA USLOVIMA ZA KORIŠĆENJE.
APLIKACIJA SE NALAZI NA ADRESI MILAMI.BIZ/KAMATA.

ZA RAD U APLIKACIJI POTREBNO JE DA IZVRŠITE REGISTRACIJU, NAKON ČEGA ĆETE DOBITI EMAIL SA PRISTUPNIM PODACIMA.
Sugestije, komentare i pitanja možete poslati na sledeće adrese: msunajko1@gmail.com, info@computersky.co.rs ili putem obrasca za kontakt.
Lista je ažurirana 14.11.2012. 17.00
ZBOG ODLUKE USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRBIJE, DOŠLO JE DO
PROMENE U NAČINU OBRAČUNA ZAKONSKE ZATEZNE KAMETE.

Mesec ZZK 2012. ZZK 2011. ZZK 2010
1 2 3 4
JANUAR 0,600%

1,203%

1,304%
FEBRUAR 1,304%
1,203% 1,203%
MART 1,605%
1,203% 2,108%
APRIL 1,103%
1,203% 1,605%
MAJ 1,907%

01.-16.5. - 1,203%

17.5.-31.5. - 0,902%

1,505%
JUN 1.6055%
0,500% 0,500%
JUL 0.6005%
0,500% 0,902%
AVGUST 2.1080% 0,500% 1,505%
SEPTEMBAR
2.8115% 0,701%
1,505%
OKTOBAR 3.3140% 0,902% 1,505%
NOVEMBAR

3.3140% (do objavljivanja nove kamatne stope)

1.404% 2,309%
DECEMBAR
0,500%

1,203%